Inspire2Live

In 2009 zijn Peter Kapitein en ik in een gesprekInspire2Live met een grote multinational uitgedaagd na te denken over wat Alpe d’HuZes en hun inspanningen kunnen betekenen voor kankerpatiënten buiten Nederland. Die uitdaging zijn we na enige aarzeling aangegaan. Inspire2Live werd opgericht. Gesprekken met vele artsen en wetenschappers in binnen- en buitenland, hebben de overtuiging gevoed dat kanker onder controle te brengen is in een veel kortere periode dan de 50 jaar waar altijd over gesproken wordt. Die 50 jaar was al 50 jaar ten tijde van de start van de ‘War on Cancer’ door Richard Nixon in 1972 en die was anno 2009 nog steeds 50 jaar. Wij stelden een termijn van 10 jaar om deze ziekte die 8 miljoen doden per jaar kost, onder controle te krijgen. Het ongelooflijke was dat elke wetenschapper die we spraken aangaf dat die 10 jaar niet geheel ondenkbaar is en dat het theoretisch best mogelijk is. Maar omdat er een ongebreidelde wirwar van regels, beloningssystemen, belangen en competitiedrang is ontstaan, was het praktisch ondenkbaar dat de 10 jaar gehaald zou worden.
De start van dit project onder de naam Understanding Life! was januari 2011 met een conferentie in Amsterdam waaraan 70 internationale topwetenschappers deelnamen. Onder auspicien van De Koninklijke Academie van Wetenschappen en De Nederlandsche Bank hebben deze deelnemers 3 dagen intensief met elkaar gebrainstormd over de te volgen route en hoe het best samengewerkt kon gaan worden. Dit heeft geresulteerd in het opzetten van het eerste Discovery Network team in oktober 2011 waarin 10 vooraanstaande wetenschappers van de grootste instituten in de wereld, met elkaar samenwerken om te komen tot de meest efficiënte route van het laboratorium tot het bed van de patiënt. Deze samenwerking heeft inmiddels geleid tot een aantal concrete stappen die gefinancierd zijn door oa KWF Kankerbestrijding in NL, the Lustgarden Foundation en the Prostate Cancer Foundation in de USA.

Inmiddels zijn meerdere Discovery Networks opgezet om de (internationale) samenwerking te bevorderen.

Meer informatie op www.inspire2live.org