Lyme on Ice

Mind Body Reconditioning -Lyme/Health on Ice

Achtergrond ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme of Lyme-borreliose is een systeemziekte met een grillig verloop en vele verschijningsvormen die steeds diverser worden doordat er steeds vaker co-infecties met andere ziekteverwekkers optreden. De wetenschappelijke informatie vertoont nog lacunes en is deels tegenstrijdig. Het is inmiddels wel mogelijk de bacterie te kweken en in een hoog percentage van de gevallen lukt het het DNA van de bacterie aan te tonen. Toch ontbreekt nog een door iedereen erkende gouden standaard voor het stellen van de diagnose. Dit geldt overigens ook voor de behandeling, de definitie van genezing of voor het vaststellen van het effect van behandeling. Met de toename van de kennis en de technieken wordt Lyme-borreliose wel, mits tijdig ontdekt, steeds meer een ‘gewone’ spirocheten infectie die detecteerbaar en behandelbaar is.

Bij niet tijdige behandeling kunnen uiteenlopende klachten optreden, zoals aandoeningen van het zenuwstelsel (neuro-borreliose), gewrichtsaandoeningen (Lyme-artritis) en hartaandoeningen (Lyme-carditis). Anders dan met antibiotica in de vroege fase na een tekenbeet, worden latere klachten vooral symptomatisch behandeld.

 Invloed van de geest op het lichaam

De laatste jaren stapelt het bewijs zich op dat er veel meer connectie is tussen lichaam en geest (mind body connection). Omdat de klassieke wetenschap zich vooral richt op datgene wat ‘zichtbaar en meetbaar’ is, is een groot terrein van onderzoek lange tijd onderbelicht gebleven. Inmiddels hebben heel veel mensen ervaren dat mindfulness, zen-meditatie, yoga, TM en andere vormen van meditatie hele gunstige effecten hebben op stress-niveau, energie, algeheel welbevinden en gezondheid. Ook de wetenschap begint dit op te pikken. In dat kader is een onderzoek van nobelprijs winnares Elizabeth Blackburn opmerkelijk omdat ze heeft aangetoond dat de uiteinden van onze chromosomen die als gevolg van ouderdom ‘slijten’ met mindfulness meditatie weer kunnen herstellen. Iets wat voor onmogelijk werd gehouden.

Beïnvloeden autonome zenuwstelsel

Wim Hof, bekend als the Iceman, heeft met zijn pioniersgeest ook veel wetenschappers nieuwsgierig gemaakt en experimenten op zijn lichaam alsook op gezonde proefpersonen, hebben opmerkelijke nieuwe inzichten gebracht. Wim heeft o.a. aangetoond dat de mens in staat is zijn autonome zenuwstelsel en daarmee het auto-immuunsysteem (je afweer) te kunnen beïnvloeden. Met een combinatie van ademhalingstechnieken, koude-training en focus heeft Wim aangetoond bewust processen in het lichaam te kunnen sturen die tot voor kort volstrekt onmogelijk leken.

Zelfhelend vermogen

De mens beschikt over een zeer krachtig zelfhelend vermogen. Dit is geen nieuw begrip maar werd al genoemd door de Hypocrates (460 – 370 BC), de grondlegger van de moderne westerse geneeskunde Deze natuurkracht wordt gezien als een vitale levenskracht die aanwezig is in ieder mens. Het is een natuurlijke neiging naar gezondheid of ‘heelheid’ en een door de natuur gegeven vermogen tot zelfhandhaving. MBR helpt het lichaam om het zelfhelend vermogen optimaal aan te zetten.

De kracht van de menselijke geest

Al deze inzichten geven hoop op mogelijkheden om met de kracht van de menselijke geest onze afweer tegen ziektes te kunnen vergroten of zelfs bestaande ziekteprocessen terug te dringen. Veel chronische ziektes zijn een gevolg van sluimerende ontstekingen die op termijn het lichaam aantasten en onze afweer ondermijnen. De mogelijkheid om middels gerichte fysieke en mentale oefeningen deze sluimerende processen aan te pakken, is enorm inspirerend. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van de Mind Body Reconditioning methode.

Ontwikkeling van Mind Body Reconditioning

Coen van Veenendaal is al sinds zijn jeugd zeer geïnteresseerd in de kracht van de menselijke geest. De Unleash The Power Within seminars van Anthony Robbins hebben Coen doen beseffen dat onze overtuigingen over wat wel en niet kan, vaak gebaseerd zijn op ingesleten conditioneringen. Het lopen over gloeiende kolen, deed hem beseffen dat er veel meer mogelijk is dan algemeen wordt aangenomen. Zijn nieuwsgierigheid was gewekt.

Vele uitdagingen heeft hij aanvaard waarbij hij tot ver voorbij de fysieke mogelijkheden van zijn lichaam is gegaan om te ontdekken hoe sterk zijn geest is en met name hoe lichaam en geest samen in staat waren grenzen telkens te verleggen. Trainingen in NLP, Reiki, Silva Mind Control, Touch of Matrix en de Wim Hof Methode hebben hem geleerd het samenspel tussen lichaam en geest telkens te verfijnen.

Coen heeft op de fiets tot 9.000 hoogtemeters op één dag overbrugd of tijdens een fietstocht van Parijs naar Almere binnen 20 uur een afstand van 500 kilometer weggetrapt. Begin 2014 heeft hij samen met Wim Hof en een groep van 25 merendeels patiënten binnen 48 uur de Kilimanjaro beklommen, slechts gekleed in een korte broek. Daarbij trotseerden ze niet alleen een hoogte van bijna 6.000 meter, maar tevens een gevoelstemperatuur van -16 gr C!

Naast fysieke en mentale uitdagingen heeft Coen ook veel ervaring met het overdragen van kennis en inspiratie. Hij heeft 18 jaar gewerkt als trainer/coach in het bedrijfsleven en ook in zijn rol als initiator en inspirator van Alpe d’HuZes heeft hij zijn kennis en inspiratie gedeeld om anderen te helpen hun grenzen te verleggen.

Al deze ervaringen en de extreme uitdagingen hebben bij Coen nieuwe energie losgemaakt om anderen te helpen ook de ongekende mogelijkheden van hun lichaam, maar met name de samenhang tussen lichaam en geest, te ontdekken. Hij ziet dat als je in staat bent de ongekende kracht van lichaam en geest vrij te maken, er een geweldige positieve flow ontstaat. Mind Body Reconditioning als sleutel tot meer energie, gezondheid en vitaliteit.

Mind Body Reconditioning (MBR)

De MBR methode is een combinatie van specifieke ademhalingstechnieken, koude training en meditatieoefeningen. De onderzoeken aan de Radboud universiteit hebben aangetoond dat deze oefeningen de proefpersonen in staat stelde ontstekingsprocessen te kunnen afremmen. Door deze methode gedisciplineerd toe te passen is iedereen in staat dit effect te bereiken. Belangrijk is wel dat het elke dag toegepast wordt, dus discipline is absoluut een sleutelbegrip voor het succes van de methode. Per dag vraagt dit een tijdsinvestering van 20-30  minuten voor het doen van de verschillende oefeningen.

Mind Body Reconditioning en de ziekte van Lyme

Er is (nog) geen wetenschappelijk bewijs dat Mind Body Reconditioning een positief effect heeft op patiënten met de ziekte van Lyme. Inmiddels is er wel bij meer dan 30 boswachters met de ziekte van Lyme een zeer positief effect gemeten. Gemiddeld namen de klachten af met 60% binnen 6 maanden. Een verklaring zou erin kunnen liggen dat het terugdringen van chronische ontstekingsprocessen een verbetering brengt in het klinische beeld. Vrijwel alle deelnemers gaven aan door het toepassen van de MBR Methode veel meer controle over hun klachten te hebben en dus veel minder afhankelijk te zijn van medicatie.

Lyme/Health on Ice programma

Sinds enkele jaren verzorgt Coen workshops voor patiënten met de ziekte van Lyme en andere chronische aandoeningen. De deelnemers krijgen technieken aangereikt die je een veel betere controle geven over lichaam en geest. MBR is een serie technieken die je letterlijk laten ervaren hoe je op een geheel nieuwe wijze kunt omgaan met lichaam en geest. Oude patronen worden doorbroken en ingesleten conditioneringen worden in een compleet ander daglicht geplaatst. Je zult tijdens de eerste workshopdag heel snel compleet versteld staan van wat er in je eigen lichaam gebeurt en wat je met je lichaam kunt. Er wordt gewerkt met een intensieve manier van ademhalen waarmee je, in combinatie met meditatietechnieken, een veel grotere controle over je lichaam kunt nemen. De ervaring van het lichaam blootstellen aan ijskoud water, voor vrijwel iedereen iets waar een natuurlijke aversie tegen bestaat, is onvergetelijk.

Lyme/Health on Ice programma:

Stap 1.  Workshop van 1 dag waarin de deelnemers getraind worden in methodiek van Mind Body Reconditioning

Stap 2.  60 dagen programma waarin deelnemers zelfstandig aan de slag gaan met de oefeningen. Email/Whatsapp coaching door Coen.

Stap 3.  Na 60 dagen een halve dag workshop. Uitwisselen ervaringen, verdiepen van de kennis.

 

De prijs voor het Lyme/Health on Ice programma is €110,00 per persoon inclusief koffie/thee. Tijdens de eerste workshop is ook een lunch inbegrepen.

Maximaal 10 deelnemers per programma. Bij meer belangstelling worden nieuwe groepen ingepland.

Data Lyme/Health on Ice programma

Workshop 1 (stap 1): Zaterdag 28 april 2018 10:00 tot ca. 16:30 uur te Everdingen

Workshop 2 (stap 3): Zaterdag 30 juni 2018 10:00 tot ca. 13:00 uur te Everdingen

Klik hier om je aan te melden

Bij voldoende animo start ik weer nieuwe groepen. Stuur me een mailtje als je interesse hebt.

Voor meer informatie of interesse in het programma mail me op: coen.van.veenendaal@gmail.com

Literatuur

1. Voluntary activation of the sympathetic nervous system and attenuation of the innate immune response in humans. Kox et al.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24799686

2. Intensive meditation training, immune cell telomerase activity, and psychological mediators. Blackburn et al

http://med.stanford.edu/scopeblog/sdarticle.pdf

3. Mind-body practices for patients with cardiac disease: a systematic review and meta-analysis. Younge et al.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25227551

4. Randomized controlled pilot study of mindfulness-based stress reduction for persistently fatigued cancer survivors. Johns et al.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25132206

5. Efficacy of paced breathing for insomnia: Enhances vagal activity and improves sleep quality. Tsai et al.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25234581

6. The effects of cold water immersion after rugby training on muscle power and biochemical markers. Takeda et al.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25177190

  1. De evolutionaire achtergrond, oorzaak en consequenties van chronische systemische lage graad ontsteking; betekenis voor de klinische chemie. Muskiet.http://www.nvkc.nl/publicaties/documents/Evolutionaireachtergrondchronischesy stemischelagegraadontsteking_MuskietNTKC2011.pdf
  2. Lifestyle and nutritional imbalances associated with Western diseases: causes and consequences of chronic systemic low-grade inflammation in an evolutionary context. Ruiz-Nunez et al.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23657158