Coaching

IMG_9499Coen coacht mensen om hun eigen mogelijkheden te leren kennen en de kracht en inspiratie te vinden om hun potentie waar te maken. Met humor en het voorhouden van de spiegel, geeft hij mensen inzicht in de relativiteit van de ‘realiteit’. Zijn mensenkennis en zijn ervaringsdeskundigheid, maakt hem een leerzame gesprekspartner. Coachingstrajecten zijn kort en intensief want het echte werk zal toch vooral buiten de sessies plaats moeten vinden.