Bezieling in organisatie

Bezieling op de werkvloer. Er zijn natuurlijk heel veel mensen en steeds meer bedrijven waar hele andere manieren van samenwerking gezocht en gevonden worden. Het inspirerende voorbeeld van Ricardo Semler bij Semco in Brazilië krijgt steeds meer navolging. Een bedrijfsstructuur waar de bezieling van mensen gebruikt wordt om betere resultaten te halen. Finext uit Voorburg is zo’n organisatie waar geen bazen meer zijn. Resultaat is een breed gedragen verantwoordelijkheid en mensen die al hun creativiteit en professionaliteit kwijt kunnen, simpelweg omdat er minder regels en meer ruimte is. Andere inspirerende voorbeelden zijn Google, Zappos en Mindvalley. Stuk voor stuk bedrijven die op zoek gegaan zijn naar de bezieling van hun mensen. Bedrijven die minder strak vasthouden aan organisatie en meer ruimte geven voor inspiratie. Dat is moeilijker of wellicht NIET te managen. Nou is het in de meeste gevallen ook helemaal niet nodig om mensen te managen. Geef ze verantwoordelijkheid en respect, dat werkt in de meeste gevallen beter dan een manager.

‘Bezielde samenwerking’

Sinds vorig jaar heb ik mijn idealistische ideeën over bezieling op de werkvloer gedeeld met een aantal professionals om me heen. Mensen die stuk voor stuk met ongelooflijk veel liefde doen waar ze goed in zijn. Mensen die gaan glimmen als ze het over hun dagelijkse bezigheden hebben. Want laten we eerlijk zijn, dan zijn mensen toch op hun mooist? De gesprekken hebben geleid tot een prachtige samenwerking aangezien we het idealisme allemaal wel herkenden. Sinds de zomer van 2013 bespreken we met elkaar hoe je bezieling weer terugkrijgt in organisaties. Ik zeg bewust ‘terugkrijgt’ want het is er natuurlijk ooit geweest, alleen verdwijnt het in heel veel gevallen. We hebben avonden met elkaar gedeeld hoe je dit kunt realiseren. Ook hebben we nagedacht over onze eigen bezieling. Als je gaat samenwerken moet dat in een vorm zijn die de eigen bezieling versterkt en niet uitdooft. Prachtige gesprekken en hele inspirerende ideeën borrelden op en ons enthousiasme werd opgepikt door mensen in het bedrijfsleven waar we mee spraken. Momenteel zijn we met een aantal bedrijven bezig om de bezieling in de organisatie te vinden en de samenwerking zo te laten verlopen dat het vuurtje steeds heftiger gaat branden, of zoals we als metafoor gebruiken, alle instrumenten met elkaar de mooist mogelijke symfonie laten klinken. Ons doel is om iedereen binnen de organisatie te laten doen waar hij/zij geweldig in is. Elke dag met volle energie uit je bed springen, blij met weer een inspirerende werkdag.